Spoed hond – wanneer?

Bij de volgende problemen moet u meteen met uw hond komen


Ademhalingsproblemen
luide ademhaling, blauwe tong, onrust, niet gaan liggen.

Bloedverlies
bloeding die niet stopt. Wat u zelf kunt doen: dichtdrukken met vingers of drukverband.

Braken/ diarree
heftig braken en/ of diarree met sloomheid en verslechtering.

Brandwonden
brandwonden met pijn.

Buik wordt dikker
snel ontstaan, vaak met sloomheid en loos braken (denk o.a. aan maagtorsie!).

Geboorteproblemen
meer dan 1/2 uur persen, langer dan 2 uur geleden laatste jong en meer jongen te verwachten en teef vertoont ziekteverschijnselen, als lusteloosheid.

Inslikken vreemd voorwerp
vreemd voorwerp ingeslikt en klachten bij voorbeeld kwijlen, kokhalzen of reutelen.
Maagtorsie
buik plotseling dikker, loos braken en slomer (lees hier verder over maagdilatatie en maagdraaiing).

Ontlastings- en urinewegproblemen
ondanks persen komt er geen ontlasting of urine.

Oog puilt uit
vaak bij kortschedelige hondenrassen (maar ook na trauma), oog puilt plotseling uit, hond heeft er last van.

Oververhitting
vaak na verblijf in afgesloten auto in de zon, snel naar koele plaats en nat maken met water.

Toevallen
al dan niet buiten kennis, aanval langer dan 10 minuten of aanvallen volgen elkaar op (lees hier verder).

Vergiftiging
bij vermoeden van vergiftiging, heftig braken, krampen, diarree, nog andere gevallen. Gegevens van het gif (verpakking, bijsluiter) meenemen naar de praktijk.

Verlamming
plotseling niet meer in staat te lopen met één of meer poten.

Wonden
hechten binnen 6 uur.

Comments are closed.