Nieren

Leven met nierinsufficiëntie
Veel katten hebben last van een verminderde nierfunctie. Chronische
nierinsufficiëntie is zelfs de tweede meest voorkomende aandoening bij de kat. Gelukkig kan uw kat bij tijdige diagnose en met de juiste behandeling toch een prettig leven leiden. Daarom is het belangrijk dat een (oudere) kat regelmatig door de dierenarts wordt onderzocht.

De werking en functie van nieren
Nieren zorgen onder andere voor het reguleren van de vochthuishouding, het filteren van het bloed en het in evenwicht houden van de chemische samenstelling van het bloed. Als er nefronen (deze voeren de bovengenoemde taken van de nieren uit) van de nier uitvallen nemen andere het over. Daarom merken we niet onmiddellijk dat er verminderd nierfunctioneren is.

Wat is nierinsufficiëntie
Naarmate de kat ouder wordt, neemt het aantal werkende nefronen af. Hierdoor hebben bijna alle oudere katten last van een verminderde nierfunctie. Ook andere factoren, zoals verwondingen, infecties, tumoren en aangeboren afwijkingen kunnen de werking van de nieren verstoren.

Chronische nierinsufficiëntie komt veel voor bij oudere katten (ouder dan zeven jaar) en is daar zelfs de belangrijkste doodsoorzaak. Maar nierfalen geeft pas symptomen wanneer meer dan 70% van de neuronen is aangetast!
De symptomen kunnen zijn:
Veel plassen en drinken, braken, zweertjes in de bek, minder eetlust, doffe vacht en slechte conditie, gewichtsverlies, lusteloos, diarree en bloedarmoede.
Het eerste symptoom dat vaak optreedt is veel plassen, omdat de nieren het vocht niet goed meer kunnen vasthouden. Daarom gaat de kat ook meer drinken.
De symptomen verergeren als de kat te weinig vocht opneemt. Er ontstaat niervergiftiging (ureumgehalte in het bloed stijgt), de kat wordt sloom en misselijk en gaat daarom braken. Hierdoor droogt hij nog meer uit.

Behandeling van chronische nierinsufficiëntie
Uw kat is voor de rest van zijn of haar leven nierpatiënt. De aandoening is namelijk niet te genezen, maar wel goed te behandelen. Met de juiste medicijnen (Fortekor) en een aangepast nierdieet kan uw kat een redelijk normaal, maar vooral prettig leven leiden.
Fortekor vertraagt de ontwikkeling van chronische nierinsufficiëntie en verlicht de symptomen. Met nierdieet (alleen bij de dierenarts verkrijgbaar in zowel blik- als droogvoer) in combinatie met Fortekor verbetert de levenskwaliteit van uw kat en wordt de levensverwachting langer.

Comments are closed.