Dementie

Inleiding De vraag of dementie daadwerkelijk bij onze huisdieren voorkomt is niet zonder meer met ja of nee te beantwoorden. Gevoelsmatig zullen veel eigenaren en dierenartsen beweren van wel. Maar hoe stel je dementie eigenlijk vast bij een hond en kat? Hoe moet je er mee omgaan in het dagelijks leven? En wat zijn de behandelingsmogelijkheden?

Definitie ‘Dementie’ is gedefinieerd als een combinatie van geheugenstoornissen en andere cognitieve stoornissen en/of gedragsveranderingen bij helder bewustzijn. Bij de mens worden verschillende vormen van dementie onderscheiden. Bij dieren wordt dit onderscheid (nog) niet gemaakt. Veel kenmerken van dementie zijn moeilijk te herkennen bij dieren. De kenmerken die we wel duidelijk kunnen waarnemen zijn: geen remming meer op gedrag in de vorm van agressie of actieve incontinentie, desoriëntatie in tijd en plaats, zwerfgedrag (steeds maar rondjes lopen door het huis)verlies van begrip van volume en ruimte, verminderde eetlust, initiatief verlies, gestoord slaapgedrag en verdwijnen van doelgericht gedrag.

Symptomen

De hond vertoont desoriëntatie verschijnselen:

 • weet de weg naar huis niet goed meer te vinden / wil bij de buren naar binnen
 • lijkt in een onbekende omgeving verloren te zijn en later ook in een bekende omgeving
 • herkent kennissen en later de eigenaar niet meer
 • is minder alert en vertoont doelloos gedrag (rondjes lopen, ijsberen)
 • staart in de ruimte of naar de muur

De hond heeft geen ruimtelijk inzicht meer:

 • wil door kleine openingen gaan
 • zit regelmatig klem tussen objecten en blijft dan zo staan

De hond heeft minder interactie:

 • begroet familieleden niet meer
 • reageert niet meer op aanhalen
 • vraagt niet meer om aandacht
 • speelt minder vaak met familieleden of andere honden
 • reageert niet meer op mondelinge opdrachten

De hond heeft een verstoord slaappatroon:

 • slaapt meer overdag en/of minder ’s nachts
 • slaapt zowel overdag als ’s nachts
 • doolt ’s nachts door het huis
 • begint zomaar ’s nachts te blaffen

De hond is niet meer zindelijk:

 • vraagt niet meer om uitgelaten te worden
 • heeft regelmatig “ongelukjes” in huis: doet zijn behoefte in huis, omdat hij vergeten is dat hij buiten moet plassen of poepen

Een oplettende eigenaar die zijn huisdier goed kent kan zelfs met vrij grote zekerheid aangeven dat zijn huisdier depressief gedrag vertoont, zo leert de ervaring.

 

Diagnose

Alvorens we afwijkend gedrag, verminderde eetlust, depressiviteit en actieve incontinentie ‘uitschelden’ voor dementie moeten er eerst een aantal andere aandoeningen worden uitgesloten of worden overwogen als mogelijke oorzaak. Zo kan een verminderd zicht of pijn (gewrichten, rug of nek) bij oudere dieren ook tot afwijkend gedrag leiden. Een hond of kat met nierfalen kan ook afwijkend gedrag en verminderde eetlust en een zekere mate van depressie vertonen. Katten met een schildklier probleem kunnen ook ’s nachts door het huis spoken. Dieren met een hersentumor kunnen net zo goed plotseling agressief gedrag vertonen of gedesoriënteerd zijn. En incontinentie kent ook vele oorzaken.

Het is dus van groot belang dat bij oudere dieren met symptomen, welke passen bij dementie, een gedegen algemeen klinisch en neurologisch onderzoek wordt gedaan, eventueel aangevuld met bloed en of urineonderzoek of een röntgenfoto.

Behandeling

Allereerst is het van belang dat we een hond of kat met verschijnselen van dementie goed begeleiden. Naar analogie bij de mens zou dat neerkomen op het volgen van enkele simpele richtlijnen:

 • Oogcontact maken, duidelijk en langzaam praten
 • Gebaren gebruiken in combinatie met woorden
 • De juiste (rustige en geduldige) toon gebruiken en met gevoel reageren
 • De tijd nemen
 • Niet dwingen
 • Niets of zo min mogelijk veranderen aan de leefomgeving
 • Actief houden, stimuleren van geheugen, stimuleren van activiteit

 

Behandeling met medicijnen is zeer omstreden. Ook bij mensen is er eigenlijk tot op heden geen afdoende medicijn tegen dementie.

In de homeopathie zijn nog wel wat mogelijkheden om uw hond of kat te ondersteunen in geval van dementie, we benadrukken hierbij dat het om ondersteunen gaat en dat het geen therapie is.

Comments are closed.