Maagdilatatie / draaiing

Dit is spoedgeval!! De aandoening komt met name voor bij grote hondenrassen zoals de Duitse Dog, Dobermann Basset en Ierse Setter (maar ook kleine honden kunnen er mee te maken krijgen!) en leidt nogal eens tot de dood. Het risico neemt toe naarmate de dieren ouder worden. De prognose van deze aandoening is niet zo goed: een groot deel van de patiënten overlijdt helaas.

Wat is een maagtorsie (MDV)?
MaagDilatatie-Volvulus = maagdraaiing is een aandoening die voorkomt bij de hond waarbij de maag overvuld raakt, kantelt en vervolgens vol loopt met lucht omdat de afvoer geblokkeerd wordt. Door het toenemen van de maagomvang worden grote bloedvaten dichtgedrukt en de bloedcirculatie in de maagwand belemmerd. Delen van de maagwand worden niet meer voorzien van zuurstof waardoor de maagwand af kan sterven. Daarbij ontvangt ook het hart minder bloed omdat de bloedstroom naar het hart toe wordt afgeklemd door de maag die in omvang is toegenomen. De pompfunctie van het hart neemt af en er ontstaan ritmestoornissen. De ademhaling wordt moeilijker omdat de maag op het middenrif drukt. De hond kan snel in een diepe shock raken en overlijden. Een onverwachte gebeurtenis bij een voorheen nog kerngezonde hond binnen enkele uren.

Symptomen
Vaak begint het probleem na een maaltijd en dan vooral wanneer de hond na het eten wordt uitgelaten of anderszins veel beweging heft gehad. Het valt de eigenaar op dat de hond onrustig is, wil braken en dikker wordt.

Er ontstaat onrust: een overvulde maag doet immers pijn en de hond weet soms niet waar hij het zoeken moet; hij gaat staan, liggen, rondjes lopen. Daarbij drukt die overvulde maag ook nog eens op het middenrif en dus op de longen, waardoor de hond wat benauwd kan worden en sneller en oppervlakkiger gaat ademhalen.
Het dier gaat doorgaans braken. Zelden lukt het (vooral in het begin) om het voedsel in de maag zo kwijt te raken en meestal blijft het dus bij loze braakneigingen. Door de draaiing is de maag afgesloten en zal het speeksel (de eigenaar ziet wit slijm) dat in de bek en in de slokdarm staat naar buiten worden gewerkt.
Wees dus altijd zeer alert als uw hond probeert te braken zonder succes!
Door de enorme overvulling van de maag, vooral links achter de ribboog, zal de hond een dikke buik krijgen.

Wat kunt u doen
• Onmiddellijk naar de dierenarts! Alleen spoedige hulp kan uw hond redden.
• Laat, indien mogelijk, de hond zelf lopen naar uw auto.
• Wees voorzichtig met tillen als u uw hond zelf gaat vervoeren. Oefen geen druk uit op de buik.
• Tijdens het vervoer mag de hond gaan staan, liggen of zitten. Dwing het dier niet om een andere positie in te nemen.

Behandeling Een sonde (flexibele plastic buis) wordt tot in de maag gebracht via de bek al dan niet onder narcose. Op deze manier kan lucht en evt. overtollig voer uit de maag worden gehaald. Wanneer het niet lukt een sonde tot in de maag te brengen kan men de druk in de maag verminderen door een grote naald door de huid tot in de maag te prikken. De lucht kan dan uit de maag ontsnappen zodat de maag haar oorspronkelijke grootte terug krijgt. In veel gevallen is het verstandig de hond ongeveer 3 dagen na de verschijnselen (i.v.m. onregelmatig hartritme ten tijde van de maagdraaiing) te opereren om te voorkomen dat de problemen terug komen. Bij de operatie wordt de maag in de buikholte vastgezet zodat deze niet meer kan kantelen. Op deze manier wordt voorkomen dat de hond onverwachts opnieuw problemen krijgt. Gezien het snelle verloop zien we in onze praktijk nog steeds honden, waarbij al eerder een maagdraaiing is geconstateerd, die toch nog onverwacht dood in de mand worden aangetroffen.

Prognose
Wanneer niet snel wordt ingegrepen komen honden te overlijden door shock of door afsterven van een gedeelte van de maagwand. Wanneer na het sonderen geen operatie volgt zal in 71% van de gevallen een maagdraaiing herhaald optreden. Wanneer er wel een operatie volgt keert slechts 15% van de honden terug met dezelfde problemen. Meestal ontstaat er dan alleen een maagdilatatie (uitrekken van de maagwand) welke eenvoudig is op te heffen en minder gevaarlijk is voor de hond. De kans dat de maag gaat draaien is klein omdat deze vast zit aan de buikwand.

Hoe kunt u een maagtorsie voorkómen
• Laat uw hond vóór het eten uit of zorg ervoor dat de hond na het eten niet overmatig beweegt; wacht anderhalf uur tussen de maaltijd en het spelen of uitlaten.
• Geef meerdere keren per dag een kleine maaltijd, i.p.v. een grote hoeveelheid in een keer
• Als uw hond schrokkerig eet (ze slikken daarbij veel lucht in!), zet het voedsel dan op een verhoging, of leg een grote afgeronde steen in de etensbak om het schrokken tegen te gaan. Er zijn speciale standaarden te koop om de voerbak in te plaatsen.
• Pas op met sneeuw eten of veel (ijs)koud water drinken.

Comments are closed.